Integrative Physiology, Neuroscience & Behavior

RB

919-515-8105

919-513-1129

Patricia Estes

Research Associate Professor

919-513-2718

John Godwin

Professor

919-513-2936

Ben Jacquet

Lecturer

919-513-3311

Brian Langerhans

Associate Professor

919-515-3514

Jane Lubischer

Assistant Department Head

919-515-2587

Kurt Marsden

Asst Professor

919-515-2589

Vicki Martin

Professor of Biological Sciences

919-515-3745

John Meitzen

Associate Professor

919-515-4496

919-513-7567